ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ“ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

5 юни е определен за Световния ден на околната среда. Датата се отбелязва от 1972г.,  след приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята. За оцеляването на планетата ни са необходими  усилия  и стремеж към намаляване на  отпадъците, създаване на технологии за тяхното рециклиране, информиране и образоване на населението в посока намаляване на предметите за еднократна употреба.

Във връзка с датата отдел „Екология”  организира няколко  мероприятия с участие на деца от общината.

Ученици от 5 и 6 клас на  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Свети Влас посетиха Претоварна станция за отпадъци, гр. Несебър. Запознаха се с пътя на отпадъка от съдовете за смет до инсталациите за предварително третиране на смесени битови отпадъци.

В двора на училището се организира състезание за майсторско управление на велосипеди. Участваха ученици от 5 и 6 клас. Първо място в надпреварата взе Георги Атанасов Русев, ученик от 6 клас. Награди, осигурени от община Несебър  получиха всички участници.

В гр. Обзор отбелязаха празника с посещение на „Природонаучният музей” в гр. Варна. Присъстваха ученици от 5 и 6 клас на ООУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Обзор. Изнесената беседа обогати знанията на децата в областите на геологията, палеонтологията, флората и фауната характерни за черноморски район.