НОВИ УСЛУГИ НА БЮРОТО ПО ТРУДА

НОВИ УСЛУГИ НА БЮРОТО ПО ТРУДА

Преди дни се състоя работна среща на кмета на община Несебър Николай Димитров с представителите на Агенция по заетостта Ирена Момкова- директор на Бюрото по труда –Поморие и Георги Михов -експерт към  филиала на Бюрото по труда в Несебър.

Срещата целеше запознаване с новите, подобрени услуги, които предоставя Агенцията по заетостта и стандартизираните пакети към тях.

Основна тема бе работата на Мобилното бюро по труда и услугите, които ще включва – създаване на мобилни екипи, които да посещават и обслужват по-малките населени места и районите с висока концентрация на уязвими групи.

Мобилното бюро ще предоставят пълния набор от услуги, с основен акцент към осигуряване на заетост, информиране,мотивиране към регистрация и обучение.

Друг вид услуга, която мобилните екипи на Агенцията по заетостта ще предоставят е „Семеен трудов консултант“. Тя ще се прилага при безработни лица и техните семейства, в които има и друг безработен. Услугата ще се прилага и при продължително безработни, регистрирани два или повече пъти в бюрото по труда, самотни родители, неактивни и нерегистрирани в Бюрото по труда жители на общината от малките населени места и специфични райони с концентрация на рискови групи- малцинствени или етнически, с деца в риск от отпадане от образователната система, лица с увреждания.

Още една нова услуга, която Агенцията, съвместно с мобилните групи ще предоставя е „Консултация и менторство след започване на работа“. Чрез нея ще се постигне социална интеграция на безработните и икономически неактивните лица в трудоспособна възраст и намаляване на риска от бедност. Ще се подпомогне адаптацията и задържането им на работа. При част от основните подгрупи е важното ангажирането на психолози и мениджъри, които да се занимават с отделните случаи. Главна цел е осигуряване на плавен преход  към заетост на ползвателите на услугата.

Цел на срещата с кмета бе и  идентифицирането на групи от неактивни, обезкуражени и продължително безработни жители на общината. След установяване на групите ще започнат и посещенията на мобилните екипи, съгласно утвърдени графици.