НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРИСТИТЕ

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТУРИСТИТЕ

Министерството на туризма въвежда Единна система за туристическа информация/ ЕСТИ/ , която има за цел да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. Системата е в изпълнение на изискванията на чл. 116 от закона за туризма, чиито изменения и допълнения са в сила от 27.09.2016г.

За осъществяване на безпроблемен достъп, вход и регистрация в Единната система за туристическа информация, всички лица, извършващи туристическа дейност в места за настаняване:
Клас „А“ – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
Клас „Б“ – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги,
са длъжни да предоставят в отдел „Местни данъци и такси“ свой актуален е-mail адрес и данни за стопанисващото лице (имена на физическо лице, наименование на юридическо лице, ЕГН/ЕИК)
За местата за настаняване, регистърът се води чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, като данните в нея се отразяват автоматизирано и ежедневно.

За повече указания, помощ и съдействие, всеки може да посети www:tourism.government.bg и да се запознае с подробна информационна брошура указваща необходимите стъпки за регистрация в ЕСТИ.

При възникнали въпроси и нужда от уточнение гражданите могат да се обърнат към ресорните отдели на Община Несебър „Контролен блок“ –тел 0554 29395.
Относно процедурите по категоризиране на туристическите обекти не се колебайте да установите контакт с отдел „Туризъм и туристическа реклама“ на телефони 0554 29346, 0554 29347.

 – ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТУРИСТИ

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВИДЕО ИНСТРУКЦИИТЕ: