НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТА ОТ ЕКО ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

Община Несебър за девети пореден път се присъедини към най-мащабната доброволческа кампания у нас „Да изчистим България заедно”, проведена на 14 септември 2019 г.  В акцията се включиха 123 доброволци, 2 фирми, ученици от IV, V и VI клас на СУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър и деца в предучилищна възраст. Почистени бяха 11 замърсени места. Резултатът е събран 21.93 тона смесен битов отпадък. Отпадъците се предадоха за последващо третиране на претоварна станция и регионално депо за неопасни отпадъци.

Участниците в кампанията почистиха следните замърсени места:

  • района на ДГ „Моряче”, кв. „Черно море” в гр. Несебър;
  • района на кв. „Младост” в гр. Несебър;
  • ул. „Л. Каравелов” в района на дюните в гр. Несебър;
  • пътя към м-н „Черно море” в гр. Несебър;
  • района на Гробищен парк в гр. Несебър;
  • района на ДГ „Слънце” в кк „Слънчев бряг”;
  • кв. „Инцараки” и района на кметството в гр. Свети Влас;
  • главен път в с. Баня;
  • района на х-л „Сонео Хелиос Бийч” и пътя за местността „Първомайска поляна” в гр. Обзор.