СЪОБЩЕНИЕ

На 24.09 от 09.00 до 16.00 часа в зала „Мелсас“,
гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А
/залата за сесии на Общински съвет-Несебър/

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – Бургас ОРГАНИЗИРА КОНСУЛТАЦИЯ
за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент при изчисляване на пенсиите.
За използване на услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“ е необходимо гражданите да предоставят:
Лична карта
Удостоверение за осигурителен доход обр. УП-2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997г. по избор.
Документи, показващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.
Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997г. След тази дата, информацията за осигурителния стаж и доход е служебно известна от данните по чл. 5 ал.4 от Кодекса за социално осигуряване.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!