ПОДНОВЯВАНЕТО НА ПЪТНАТА МАРКИРОВКА ОКОЛО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРИКЛЮЧИ

Всяка година преди началото на учебния сезон в община Несебър се извършва актуализация и подновяване на хоризонталната и вертикална пътна маркировка. Районите около образователните институции са приоритетни, защото натоварването около тях, особено в есенно-зимния сезон, се увеличава многократно. Статистиката в национален мащаб  не показва намаление на пътните инциденти с участието на деца, което е повод за още по-активни мерки за обезопасяване на районите около училищата и детските градини.

Около най-голямото учебно заведение в община Несебър – „Л.Каравелов“, плановото подновяване на пешеходните пътеки вече приключи.  Маркировката, обслужваща подходите към двете детски градини също е освежена.

Работата около училищата и детските градини на съставните селища е завършена в срок. За първия учебен ден улиците, тротоарите и алеите около всички учебни заведения бяха маркирани.

Мерките за активна превенция включват часове по безопасност на движението в училищата и детските градини. За целта образователните институции са оборудване с учебни площадки, на които децата получават практическо обучение по безопасност на движението. Тези площадки  подлежат на ежегодно освежаване и подновяване, и работата по тях е приключила.

Всички мероприятия, свързани с обезопасяване около училищата и детските заведения на територията на Община Несебър, са извършени според разписанията на Закона  за движение по пътищата.