ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН

 

Предприятие БКСО към Община Несебър започна разчистване на речните корита в селищата на територията на общината. Това е част от подготовката за зимния сезон.

В момента се почиства коритото на река Бяла в Оризаре.

Използва се лична техника на предприятието: багери, фадроми и др.

Дейностите по почистването целят освобождаване на коритата от натрупаните през годината отпадъци – битови и строителни, и наносни отложения, които могат да доведат до затлачване на прииждащите в следствие на есенните дъждове речни легла и да предизвикат нежелани разливи.

Това е част от ежегодните, планови, профилактични дейности на Община Несебър и е свързано със сигурността на жителите и на инфраструктурата на селищата, през които преминават реки.

Дейностите са във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 46, чл. 58 и чл. 140 на Закона за водите (ЗВ) при дейности свързани с осигуряване на проводимост на речните легла.