ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕСЕННАТА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

На 22 октомври на територията на община Несебър беше проведена ежегодната есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни  батерии и акумулатори.


Благодарение на инициативността на гражданите, които взеха дейно участие, в обявените пунктове бяха събрани 25 кг негодни за употреба батерии, около 180 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, перални, монитори, телефонни апарати, компютри, ел. печки, бойлери, телевизори и др.) и 12 бр. осветителни тела. Най-голяма активност в инициативата беше отчетена в Обзор, Несебър и Свети Влас.


Събраните масово разпространени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща компания“ АД – гр. Варна.
Кампанията се провежда два пъти годишно – през пролетта и есента. Община Несебър благодари на всички, които взеха дейно участие в поредната кампания за разделно събиране на излязло от употреба специфично оборудване, тъй като голяма част от съставящите го компоненти не се рециклират по естествен начин. Това води не само до трайно замърсяване на околната среда, но представлява и сериозна опасност за здравето, поради вложените в електронните уреди тежки метали.