ЕКОЛОЗИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ВЛЯЗОХА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

 

Община Несебър отбеляза Международния ден на Черно море с редица мероприятия в учебните заведения на своята територия.

Експерти по опазване на околната среда при Община Несебър, съвместно със специалисти от СНЦ „Зелени Балкани”, посетиха СУ „Любен Каравелов” и запознаха децата от 10-ите класове със състоянието и уязвимостта на екосистемата на Черно море, като акцент бе поставен върху морските бозайници и натиска на човешката дейност върху техния хабитат.

В гр.Свети Влас експертите, съвместно с колеги от БДЧР–гр. Варна, организираха среща с ученици от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, на която беше проведена викторина и представена изложба на тема „Нашето Черно море”. На децата беше прожектиран  филмът на МОСВ – „Замърсяване на Черно море с пластмасови отпадъци“.

Експертите на отдел „Екология“ посетиха и  ДГ „Яна Лъскова” – Несебър и първокласниците от ОУ ,,Св.Св. Кирил и Методий“ –  Обзор.

Децата в Несебър научиха любопитни факти за бозайниците в Черно море, запознаха се с филма „Тайнственият свят на делфините”, получиха книжки за планетата Земя и годишно издание на „Аз обичам Черно море” на ОДК – гр. Несебър.

В Обзор пред учениците беше изнесена кратка беседа, съдържаща любопитни факти за Черно море и бяха разяснени  възможностите за ограничаване на замърсяването, за опазване на чистотата на морето и плажовете, и съхраняване на биоразнообразието.  На децата бяха раздадени книжки с легенди и предания за българското Черноморие и беше  проведен конкурс за най – хубава рисунка на тема ,,Черно море“.

 

 

16 млн. души от 6 държави – България, Румъния, Украйна, Русия, Турция и Грузия, отбелязват на 31 октомври – това са хората, които живеят по крайбрежието на Черно море. На този ден през 1996 г. е подписан Стратегически план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Документът очертава рамката на сътрудничество между черноморските държави по отношение състоянието и бъдещето на общото море и региона.