НЕСЕБЪРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ БЯХА СЕРТИФИЦИРАНИ

Няколко месеца след като Община Несебър подаде документи до Министерството на туризма за сертифициране на туристическите  информационни центрове на територията на града, тричленна комисия от  институцията  извърши  проверка на място.

Тя целеше да установи дали офисите на  центровете отговарят на зададените в закона критерии. Изискванията са близо триста, като основните от тях касаят: достъпност и местоположение; оформление и оборудване; организация на вътрешното пространство; информационно обслужване и предлагане на услуги.

Инспектирани бяха и двата туристически офиса в Несебър – в новата и старата част на града. Комисията констатира, че и двете помещения отговарят на широките критерии и изисквания на министерството.

До сега и двата туристически информационни центъра работеха с временно удостоверение за открита процедура по сертифициране. Съвсем скоро се очаква получаването на постоянното удостоверение за право на дейност.

Дейността на туристическите информационни центрове е регламентирана с Наредба 2 за единните стандарти за организация на ТИЦ- овете, като те са задължени да разполагат и предоставят информация относно:

  • Музеи, театър;
  • Културен календар;
  • Читалища,библиотеки;
  • Спортни събития;
  • Природни забележителности;
  • Всички видове транспортни връзки и обществен транспорт;
  • Лечебни заведения;
  • Образователни заведения;
  • Полицейски участъци и други;
  • Карти на България, региона и населеното място на хартия и дисплей.

Туристическите  информационни офиси регистрират ежедневно бройката на посетилите ги клиенти и веднъж месечно изпращат справка и отчет в Министерство на туризма .