СЪОБЩЕНИЕ

От утре, 08.11. 2019г., на градския стадион в Несебър  стартира първият етап от ежегодните Ученически спортни игри,  организирани от Община Несебър и  ОДК – Несебър. Предоставяме на Вашето внимание  целите, основните правила за участие и датите на първите двубои в игрите.

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

 

Ученически спортни игри – общински етап 2019/2020 г.

 

Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта (Заповед № РД 09 – 1313 от 02.09.2016 на МОН)

Организирането и провеждането на Ученическите игри съдейства за:

 1. Създаване на условия за свободен достъп, избор и изява на училищни отбори, чрез доброволно организирани форми на тренировъчна и състезателна дейност.
 2. Създаване на възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF).
 3. Осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на ученическия спорт, съобразно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Игрите се провеждат в 3 възрастови групи, за учениците от V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас в 4 етапа.

Включените спортовете за възрастовите групи са:

 • за V-VІІ клас и VІІІ-Х клас: баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, бадминтон, лека атлетика и шахмат;
 • за ХІ-ХІІ клас: баскетбол, волейбол и футбол.

 

Право на участие в състезанията от Ученическите игри имат ученици – дневна форма на обучение:

 1. Записани и учащи в съответното училище от началото на учебната 2019/2020 година или преместени до първия ден на втория срок
 • момчета и момичета (V-VІІ клас) – родени от 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г.
 • юноши и девойки (VІІІ-Х клас) – родени от 01.01.2003 г. до 31.12.2005 г.
 • юноши и девойки (ХІ-ХІІ клас) – родени от 01.01.2001 г. до 31.12.2002 г.
 1. В областните, зоналните и финалните етапи на ученическите игри учениците имат право да участват само в един спорт и в една възрастова група.
 2. Във всички етапи на състезанията учениците имат право да участват в по-горна възрастова група с медицинско разрешение (съгласно чл.11 от Наредба № 8/18.03.2005г., ДВ бр. 28/01.04.2005 г.) и при спазване изискванията на т.2 от настоящия раздел .
 3. Нямат право да участват във всички етапи на ученическите игри:

ученици, родени преди 01.01.2001 г.;

– ученици, родени след 31.12.2008 г.;

– учениците от спортните училища;

.

Индивидуалното и отборното класиране се извършва в съответствие с изискванията на БСФ и БФС.

В отборното класиране при индивидуалните спортове участват всички класирани състезатели. Принос за отборното класиране при леката атлетика носят състезателите, заели от І до ХІІ място, като получават съответно 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 точки.

Класираните на първо, второ и трето място в индивидуалните и колективните спортове на общинския, областния и зоналния етап се награждават с купи, медали, грамоти и други.

Класираният на І, ІІ и ІІІ място в индивидуалните спортове във финалните състезания се награждава с медал и грамота.

Във финалните състезания отборите, класирани на:

–  І, ІІ и ІІІ място се награждават с купа, грамота, медали;

–  ІV до Х място се награждават с грамота.

 

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ СПОРТОВЕ

 

ЛЕКА АТЛЕТИКА

 

Дисциплини

 

Момичета

 

Момчета

 

Девойки

 

Юноши

 

 100 м.

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 200 м.

 

 

 

х

 

х

 

 400 м.

.

х

 

х

 

х

 

х

 

 800 м.

 

 

х

 

 

х

 

скок на дължина

 

 

 

 

 

скок на височина

 

 

 

 

 

тласкане на гюлле

 

 

 

 

 

4 х 100 м щафета

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

Състав на отборите – до 8 момичета и до 8 момчета, до 8 девойки и до 8 юноши. Всеки отбор има право да участва с двама състезатели в дисциплина, а всеки състезател има право да участва в три дисциплини. Точките от щафетата не се удвояват. Класирането е индивидуално и отборно.

 

ТЕНИС НА МАСА

Състав на отборите – 3 момичета, 3 момчета, 3 девойки, 3 юноши и по 1 резерва (момче, юноша или момиче, девойка). Класирането е отборно и индивидуално.

 

БАДМИНТОН

Състав на отборите – 4 момичета, 4 момчета, 4 девойки, 4 юноши и по 1 резерва (момче, юноша или момиче, девойка). Класирането е отборно. Индивидуалното класиране – І, ІІ, ІІІ място се прави само на финалните състезания на базата на броя на спечелените срещи от първите ракети на всеки отбор.

          ШАХМАТ

Състав на отборите – 3 момчета и 1 момиче, 3 юноши и 1 девойка и по 1 резерва (момче, юноша или момиче, девойка). Разрешава се на момичета (девойки) да играят на юношески дъски.

Класирането е отборно. Индивидуално класиране се прави само за финалните състезания като се определя  от 1-ва дъска при момчетата (юношите )- І, ІІ, ІІІ място и 4-та дъска при момичетата (девойките) – 1, 2, 3 място.

 

СПОРТНИ ИГРИ

 

Вид спорт Численост на отбора пол времетраене
баскетбол 8-10 състезатели/ки/ 4 х 10 минути
волейбол 8-10 състезатели/ки/   3 от 5 гейма
футбол 14-18 състезатели момчета 2 х 35 минути
футбол 14-18 състезатели юноши 2 х 45 минути

 

В състезанията по баскетбол (момичета и момчета) се разрешава използването и на смесена защита. В спортовете волейбол, баскетбол, футбол се прави индивидуално класиране за най-добър реализатор (голмайстор).

 

Система за провеждане на състезанията на общински, зонален и областен етап се определя от организаторите в зависимост от броя на участниците.

 

 

НАЧАЛО НА СЪСТЕЗАНИЯТА:

 

Футбол – 08.11.2019 – 12.00 часа – Градски стадион Несебър

Лека атлетика – 15.11.2019 – 12.00 часа – Градски стадион Несебър

Баскетбол – 22.11.2019 – 12.00 часа – в СУ ”Л. Каравелов”- Несебър