ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ЕКИПА НА ДГ „МЕЧО ПУХ”- РАВДА

 

В детска градина „Мечо Пух”- Равда бе проведена  инициатива, целяща усъвършенстване на професионалните качества, умения и способности на екипа.

За пръв път беше проведена вътрешна квалификация под формата на обучение, водена от Йорданка Пейкова – психотерапевт и част от екипа на детското заведение. Тя работи индивидуално и в групи както с децата, посещаващи ДГ „Мечо Пух“, така и с персонала, консултира и подкрепя и родителите, които са основен елемент от програмата за помагане на децата.

На преден план в модул 1 от тренинга бяха поставени акценти, касаещи  успешната екипна работа, оптимизиране на работната среда и микроклимата в детското заведение.

Вътрешната квалификация ще се провежда периодично и на модули, съобразно с нуждите на персонала. Използваните техники и методи на обучение и преквалификация са от парадигмите на когнитивно-поведенческата психотерапия, позитивната психодинамична психотерапия, психодрамата и други модалности. Заложено е в голяма степен и на интерактивни задачи и упражнения, с помощта на които учебният материала се представя максимално нагледно и увлекателно.

Всички, преминали успешно обучението, получиха сертификати за придобита вътрешна квалификация.

В програмата на предстоящите модули са планирани стратегии и механизми за превенция на бърнаут – синдром на преумора при персонала, методи и техники за релаксация, които могат да се прилагат дори през почивките в работния ден.

Търсенето и надграждането на познания и умения за създаване на оптимална работна среда за обучение, възпитание и грижа за децата са ежедневие и основна цел за екипа на ДГ”Мечо Пух”. Добрите и иновативни каузи вдъхновяват и доставят радост и удовлетворение за всички от екипа.