ПРАЗНИК, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО В ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“ – НЕСЕБЪР

Вчера, по повод Деня на християнското семейство и младеж, в ДГ „Калина Малина“ бе организирано тържество. С него децата от група „Звездичка“ поздравиха родителите си и ги направиха част от живота на детското заведение.
Събитието започна с кратка програма от стихчета и песни, посветени на семейството и продължи с представяне на децата, техните родители, братя и сестри.


Втората част от празничната проява включваше активно участие на родителите, които с удоволствие се присъединиха към организираните от ръководството на детската градина игри. Те се състезаваха помежду си в забавна надпревара за сила и знания, на която победителите получиха грамоти.


Програмата завърши с танц, който децата изиграха със своите родители.
В края на вечерта директорката на градината Людмила Василева подари на всички родители родословно дърво, което да попълнят и свещ, която да гори и осветява семейното огнище.


Събитието бе част и от проекта на групата „Деца с добри сърца“.


ДГ „Калина Малина“ е включила в своята програма множество мини проекти, разпределени по групите на детската градина, като чрез тяхното изпълнение се стреми да приобщи учители, родители и деца в обучителния процес. Целта е да се постигне по-добра комуникация между възрастни и деца, по-добро усвояване на учебния материал и навременно и резултатно осъществяване на възпитателните процеси, които са и приоритетна грижа на детското заведение.