ЕКО ТЪРЖЕСТВО В ДГ “КАЛИНА МАЛИНА“

Децата от група „Пчелица“ към ДГ „Калина Малина“ направиха еко тържество за своите родители. С него те показаха какво са научили за опазване на земята, нейните ресурси и околната среда.

Със стихчета, песни и танци малките еколози съумяха да изкажат своята загриженост  за бъдещето на планетата и да покажат, че са усвоили основните правила за нейното опазване.

Събитието бе част от мини-проекта на група „Пчелица“ „По зелено бъдеще за нашата планета“.

По време на тържеството децата показаха, че са разбрали кои са основните елементи на природата – земя, въздух, вода и огън и демонстрираха пред своите родители знанията си за разделното събиране на отпадъци.

В края на тържеството всяка „пчелица“ получи от директорката на детското заведение Людмила Василева грамота за своите знания в екологията.

За своята изява децата бяха поканили експерти от отдел “Екология“ към община Несебър, които в края на тържеството подариха енциклопедия на малчуганите и им пожелаха да продължават да се грижат за природата и нейното опазване.