ПЕДАГОЗИТЕ ОТ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР ПОВИШИХА СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

          „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите“ бе темата на обучението на несебърските учители, което се проведе в град Чепеларе.

Мото на проявата бе мисълта на Майка Тереза „Най-верните приятели – родителите. Най-големите дарители – учителите. Най-добрите учители – децата.“

Ръководен от презумпцията,че комуникацията ръководи и определя живота ни, предизвиква различни чувства, отношения и поведение между хората, учителят е натоварен да сътворява диалогичността и е изправен пред отговорността да формира и изгради здрави и позитивни отношения както с децата, така и с родителите и със своите колеги. По време на обучението бяха разгледани основните нива на протичане на комуникацията. Ясно бяха дефинирани правилата при общуване, основаващи се на принципа на равнопоставеността, посочени бяха някои техники и съвети за добра комуникация в ежедневната работа на педагозите, както и модели на поведение в различни ситуации. Освен теоретична част, обучението включваше и редица практически задачи, анализ на конкретни казуси и ролеви  игри.

В края на обучителния семинар всички се обединиха около идеята, че правилното и градивно общуване между училището и семейството е сложен и многопластов процес, при който най-голяма полза има детето.