ДВИЖЕНИЕТО МЕЖДУ КРЪГОВОТО ЗА РАВДА И РАЗКЛОНА ЗА КОШАРИЦА БЕЗ ВИНЕТКИ

На 09. 01. 2020 в община Несебър се състоя работна среща, на която присъстваха кметът Николай Димитров и директорът на Областно пътно управление инж. Митко Порязов. На нея беше обсъдено състоянието на републиканските пътища на територията на общината.

Особено внимание бе обърнато на републикански път РП I-9 /Варна – Бургас/, който е основен транспортен коридор.

Обсъдена бе и промяна на организацията в отсечката от разклона за село Кошарица до кръгово кръстовище за село Равда, като за упоменатия участък отпада необходимостта от заплащане на винетна такса.