В СУ ‚Любен Каравелов“ – Несебър обявиха конкурсите по случай патронния празник на училището

          Конкурсът за рисунка е на свободна тема, като техниката на изпълнение е по желание на автора – акварел, темпера, акрил, туш или смесена. В него могат да участват ученици от I до XII клас, а крайният срок за предаване на творбите е 17.02.2020 година.

Със същия срок е и конкурсът за мартеничка „Честита Баба Марта“ за учениците от I – IV клас, като мартеничките могат да бъдат придружени с поздравителни картички, пролетни рисунки или апликации.

17.02.2020 г. е крайният срок за предаване на материалите и в останалите конкурси. Литературният конкурс на свободна тема в предпочитан от автора жанр – съчинение, разказ, есе, стихотворение е за ученици от I до XII; конкурсът по английски език  е за съставяне на комикс на тема „Един ден в училище“ и е за  ученици от V, VI и VII клас; конкурс за компютърна презентация на тема „Живот, творчество, революционна и обществена дейност на Любен Каравелов“  – за учениците от V – XII клас. В рамките на същия срок учениците от VIII – XII клас трябва да представят написаните от тях на английски и руски език кратък разказ, есе или стихотворение на тема „Ученическите години – най-хубавото време от живота на човека“.

Отличените творби ще бъдат обявени в навечерието на патронния празник на СУ “Любен Каравелов“ – Несебър – 3 март. Те ще бъдат експонирани във фоайетата на училището,  а авторите им – наградени.