НОВИЯТ ПАРК С ОТКРИТИ СПОРТНИ ОБЕКТИ ОЧАКВА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ

Във връзка с въпроси на гражданите относно базата на открития парк със спортни площадки в комплекс „Черно море“ и режимът на ползване на съоръженията, Община Несебър прави следните уточнения:
Строящата се в момента ограда около парка е част от проекта, който ще бъде приключен с доставката и монтажа на стълбове за осветление на игрищата.
Паркът и прилежащите му площи е почти готов, но не са приключили процедурите, съпътстващи въвеждането му в експлоатация. След края на всички строителни и монтажни дейности се очаква да премине приемателна комисия, която да удостовери годността му за ползване.
След това базата ще бъде отворена за ползване по предварително приет график и работно време.
Уверяваме всички заинтересовани, че паркът ще бъде на разположение на гражданите и спортните клубове, които желаят да го ползват.