УЧИЛИЩЕТО В РАВДА ОРГАНИЗИРА МАРТЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

На 28.02.2020 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Равда се проведе благотворителен мартенски базар „Мартеничка с кауза“. Инициативата е по предложение на ННЕК-ЮНЕСКО. В подготовката на базара участие взеха всички ученици от 1 до 7 клас под ръководството на Марина Янкова – класен ръководител на 3 клас, и Весела Великова – класен ръководител на 6 клас. Много голяма част от изделията за базара бяха изработени в часовете по извънкласни дейности, които двете учителки водят. Останалите изделия, включително и кулинарни, бяха предоставени безвъзмездно от родителите в подкрепа на каузата. Събраната сума е 476 лв. и ще бъде преведена по сметка на ЮНЕСКО за изграждане на защитени жилища за деца и жени, пострадали от домашно насилие.