Уважаеми социални работници,

Приемете най-сърдечните ми поздравления по случай Вашия професионален празник – Световния ден на социалната работа!

Социалната работа е не само професия, база от знания или реализиране на определени политики, тя е кауза, която се подчинява на принципи и ценности. За нея ни обединява разбирането, че само с общи усилия е възможна промяна в живота на отделните личности, семейства и социални общности.

Всеки ден Вие – социалните работници, със своя професионализъм, опит, дисциплинираност и отговорност доказвате, че професията е преди всичко призвание.

Високо ценя Вашия труд и себеотдаденост в името на хората, нуждаещи се от помощ!

Пожелавам Ви здраве, лично щастие, сили и енергия, за да можете да следвате пътя на тази благородна и хуманна професия.

Нека всеотдайността и професионализмът Ви следват дълги години при изпълнение на нелеките Ви отговорности и начинанията Ви се увенчават с успех!

Честит празник!