ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЖИТЕЛИТЕ СИ

Състоя се третото поредно заседание на Временния щаб за борба срещу COVID-19 към община Несебър. На събранието присъстваха представител на БЧК-Несебър, директорът на Центъра за обществена подкрепа, управителят на Домашен социален патронаж, началникът на отдел „Образование“ и други общински служители от щаба.
На заседанието бяха обсъдени възможностите за предоставяне на помощ на всички граждани в неравностойно положение, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, включително самотно живеещи, социално слаби и трудно подвижни.
По предложение на кмета Николай Димитров бяха разгледани възможностите за специализирана подкрепа, която общината да предостави на своите граждани, като част от мерките за борба със заболяването. Бе решено създаване на гореща линия за връзка със специалисти, които чрез лична консултация да съдействат за намаляване на напрежението сред гражданите, предвид епидемичната обстановка, обявена на територията на страната.
Друга точка от дневния ред бе създаване на организация и координация между структурите на БЧК-Несебър, Домашен социален патронаж и кметовете и кметски наместници по населените места, целящи да се обхванат всички нуждаещи се от допълнителни грижи, доставка на стоки от първа необходимост и лекарства.
От щаба призовават към спокойствие и стриктно спазване на установените мерки, като апелират за отговорно отношение и спазване на разпоредбите и заповедите на Министерството на здравеопазването и Община Несебър.
Като допълнение към мерките за недопускане на COVID-19 на територията на общината, със заповед на кмета Николай Димитров, бяха наредени допълнителни ограничения за граждани, пристигащи от градовете в Република България с епидемично разпространение на болестта, на които се налага 14 дневна карантина.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения като:
– струпване на големи групи от хора на едно място;
– неспазване на заповедите, разпоредбите и инструкциите на Министерство на здравеопазването, свързани със заболяването;
– неспазване на карантина;
– нарушаване на обществения ред и др.
Сигналите ще се приемат на телефоните от дежурните по Общински съвет за сигурност при община Несебър.
Община Несебър предоставя следните телефони за връзка:
1.За връзка с дежурни по Общински съвет за сигурност- 0554 43497, 0893 303704.
2.За връзка с психолог-
Център за обществена подкрепа, 0893 303641- др. Цветан Петков от 9.00 до 17.00 часа;
Отдел “Образование“, 0893 505160 – Росица Калпакова и 0893 505299 – Дарина Димитрова
от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17. 00 часа;
На доброволни начала се включват:
Психологът към „Вива клиник“ Недялка Попова, тел: 0889 787502.
Йорданка Пейкова, психиатър и психолог, тел: 0896 187718 вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа.

3. За снабдяване на нуждаещи се със стоки от първа необходимост и лекарства-
БЧК-Несебър, 0893 303661
от 9.00 до 12.00 часа.
Домашен социален патронаж – Несебър, 0554 42005
от 8.00 до 16.00 часа;
гр. Обзор – Христо Янев – кмет 089303601;
с. Равда – Андон Бакалов – кмет 0893303602;
гр. Св. Влас – Иван Николов – кмет 0893303603;
с. Оризаре – Васил Василев – кмет 0893303604;
с. Гюльовца – Жельо Желев – кмет 0893303605;
с. Баня – Емил Огледалов – кметски наместник 0893 303627;
с. Кошарица – Валентин Станчев – кмет 0893303606;
с. Тънково -. Златин Георгиев – кмет 0893505179;
с. Паницово- Петранка Кръстева – км. наместник 0893303609;
с. Раковсково – Димитринка Янева – км. наместник 0893303610;
с. Приселци – Албена Купенова- км. наместник 0893303611.