КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЛОВНО-РИБАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАН-2012“

Днес кметът Николай Димитров проведе среща с представители на Ловно-рибарското сдружение „Балкан-2012“ към община Несебър. На срещата присъства и гл. инспектор Коста Кирязов –началник на РУ на МВР Несебър.
Целта на събирането бе да се организира работата на ловците и риболовците от сдружението в помощ на институциите, ангажирани с борбата с корона вирус в общината.
В началото на срещата кметът Николай Димитров благодари за изявената от членовете на „Балкан-2012“ готовност да се включат в дейността по превенция разпространението на заболяването.
Бяха обсъдени и конкретни въпроси относно преките ангажименти, които сдружението ще поеме в настоящата ситуация.Част от дейността на ловците ще бъде осъществяване на постоянен контакт и обратна връзка с районните инспектори по места в селищата на общината. Членовете на ловно-рибарското сдружение ще се включат в разноса на хранителни продукти и лекарства на нуждаещите се. Освен това организацията, чрез своята интернет страница, ще огласява заповедите и инструкциите на националните и местни отговорни институции.
Всички мерки бяха съгласувани с гл. инспектор Коста Кирязов – член на Общинския щаб за борба с COVID-19 и началник на РУ Несебър.