РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО СНАБДЯВАНЕТО С ПРЕДПАЗНИ МАСКИ НА ПЕНСИОНЕРИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с инициативата на Община Несебър да предостави маски на членовете на пенсионерските дружества на територията си, Ви съобщаваме, че средствата за лична защита вече са раздадени на председателите на клубовете в Св. Влас, Гюльовца, Оризаре, Баня, Тънково, Обзор, Сл. бряг, Несебър /стара и нова част/, Равда, Кошарица, Паницово, Раковсково и Приселци.

Ангажимент на председателя на всеки клуб по населено място е да снабди членовете с маски.

Пенсионерите, които не са част от пенсионерски клуб, също ще могат да получат защитна маска, като задължително условие е да са български граждани и жители на общината.

Хората от третата възраст, които не членуват в пенсионерски клуб, регистриран в гр.Несебър и са жители на Несебър, могат да се обърнат към местната организация на БЧК на телефон: 0893 303661.

Пенсионерите на общината, които не са граждани на гр. Несебър, ще получават средство за лична защита чрез кметовете и кметските наместници по населени места.

Същият начин на действие ще се прилага и при предоставяне на маски на хората с увреждания, които не членуват в съответните организации, регистрирани на територията на общината.

Община Несебър призовава всеки, който има възможност да се включи в акцията по осигуряване на маски – чрез личен, доброволен труд или с материали, да се свърже с председателя на Сдружението на занаятчиите и творците Надежда Трифонова на телефон: 0888 338083.