ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР – ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”

до родителите на деца, родени през 2013 и 2015 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че през учебната 2020/2021 година децата Ви подлежат на задължително предучилищно и училищно образование, както следва:

 

Децата, родени през 2015 г. подлежат на задължително предучилищно образование съгл. чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Децата, родени през 2013 г. подлежат на задължително училищно образование съгл. чл. 8, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

На родители, които не запишат и не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително предучилищно или училищно образование, се налагат санкции съгласно чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.