ДЕЗИНФЕКЦИЯТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЕ ИЗВЪРШВА ПО ГРАФИК

Община Несебър извършва дезинфекция на селищата на територията си.

В три от селата – Тънково, Оризаре и Гюльовца, обработката на уличната мрежа бе извършена в сроковете, определени по график.

Всички дейности са на регулярен режим на изпълнение, до отмяна на извънредното положение.

Действията по дезинфекция в община Несебър се извършват по предварително съгласувана с местния Оперативен щаб схема, обхващаща всички населени места, включително Паницово, Раковсково, Приселци и Баня.

На дезинфекция в селата, както и навсякъде, подлежат детските площадки, автобусните спирки и др.

Сградите общинска собственост с публичен режим на ползване са обект на всекидневна обработка, според предписанията на Общинския щаб за борба срещу разпространението на корона вирус.