СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № 345/31.03.2020г. на Кмета на община се отменят постоянните таксите за детските ясли и градини за периода, в който със заповед на Министъра на здравеопазването са прекратени посещенията в детските заведения. Текстът на заповедта можете да прочетете в приложения документ.