В СУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ УСПЕШНО ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОНЛАЙН

Обучението в електронна среда в СУ „Любен Каравелов”, гр. Несебър протича вече трета седмица изцяло онлайн, с асинхронни елементи на обучителния процес. Всеки учител е организирал работата си основно чрез платформите за онлайн обучение, както и чрез възможностите на социалните мрежи в групите на класовете. Много преподаватели използват ресурсите на издателствата „Клет” и „Просвета”- електронни учебници, тестове, видеоуроците и онлайн тестовете на платформата „Уча се”.

Обучението в електронна среда продължава при организацията, създадена още в началото и съгласно указанията и препоръките на МОН. Онлайн часовете с учениците следват разписанието за втория срок, но с намалена продължителност. Приоритетно се залага на уроците по български език и литература, по математика, природни и обществени науки.

В часовете по изкуства и технологии се поставят индивидуални или екипни задачи за изготвяне на проекти и презентации. Тези форми започнаха да се използват вече и по останалите учебни предмети.

Часовете по физическо възпитание и спорт включват леки упражнения в домашни условия.

Онлайн с учениците работят също и училищният психолог и педагогическият съветник.

Въпреки наложилия се бърз старт , обучението в електронна среда протича без сериозни проблеми.

След затвърждаването на старите знания постепенно се премина и към преподаването на нов материал.

Активността на учениците е много добра. Доказателство за това е фактът, че в онлайн уроците се включват всеки, a в платформите вече има качени хиляди домашни работи, проекти, презентации.

Преимущество на обучението в електронна среда, е, че чрез интернет учителят има индивидуална връзка с всеки един ученик, а това не винаги е възможно чрез традиционния начин на преподаване.

Има разбира се и трудности: ученици, неразполагащи с подходящи електронни комуникационни устройства – домашен компютър или лаптоп; семейства с двама и повече ученици, на които се налага да работят на едно устройство.

Обучението в електронна среда изисква от учителя 100% подготовка на електронните материали за урока, което в известна степен е предизвикателство, но и възможност всеки преподавател да покаже креативност. Образованието е отворена верига за обмен на знания между всяка участваща в процеса страна. Този факт никога не е бил  по-верен от сега.