ДЕЗИНФЕКТИРАНИ БЯХА СЕЛАТА ПАНИЦОВО, ПРИСЕЛЦИ И РАКОВСКОВО

Община Несебър извършва дезинфекция и в най-отдалечените и слабо населени места на територията си. На третиране с препарати бяха подложени уличните мрежи в селата Паницово, Приселци и Раковсково.

Дезинфекция предстои и в село Баня .

Обработката е част от мерките, предприети по указание на Общинския щаб за борба срещу разпространението на COVID-19 и се извършват по предварително приет график.

Във всички населени места на третиране подлежат площите публична общинска собственост, като с обработката им е ангажирано Общинско предприятие БКСО.

Предприетите дезинфекционни действия имат постоянен характер до промяна на противоепидемичната обстановка, обявена в страната.

Целта на мероприятията е да се осигури максимално защитена среда за жителите на съставните селища на общината. Дезинфекцията на уличните мрежи е част от мерките за защита на населението и осигуряване на общественото здраве в настоящата извънредна ситуация.