ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОСИГУРЯВА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ НА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Инициативата на Община Несебър по снабдяване на самотно живеещи хора и хора от третата възраст с предпазни маски продължава.

Във връзка със зачестилите сигнали за хора с увреждания, които не са членове на дружествата на инвалидите в община Несебър, както и хора на възраст на и над 65 г., които не са част от в пенсионерски клубове, се направи подробно проучване по всички населени места.

По списъци, подадени от кметовете и кметските наместници на селища в общината, започна поетапното раздаване на предпазни маски на самотно живеещи, възрастни хора или хора с увреждания, жители на съответното селище.

Жителите на гр. Несебър и к.к. „Слънчев бряг“, отговарящи на  условията – да са хора с увреждания или пенсионери, нечленуващи в съответните дружества, могат да се обръщат към БЧК-Несебър и Сдружението на занаятчиите и творците.

Общинският  щаб за борба с разпространението на корона вирус изказва благодарност на доброволците на БЧК-Несебър за навременната помощ, която оказват на самотни хора, хора в неравностойно положение и такива, поставени под карантина, като им доставят стоки от първа необходимост.

Щабът благодари и на Сдружението на занаятчиите и творците, които до момента, с доброволен труд, са ушили предпазни маски за няколко населени места в общината.

Община Несебър призовава всеки, който има възможност да се включи в акцията по осигуряване на маски – чрез личен, доброволен труд или с материали, да се свърже с председателя на Сдружението на занаятчиите и творците Надежда Трифонова на телефон: 0888 338083.