УСЛУГАТА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ РАЗШИРЯВА СВОЯ ОБХВАТ

Община  Несебър бе одобрена за допълнително финансиране по целева програма „Обществена  трапезария“. В тази връзка, считано от днес, 13.04.2020 г., услугата разширява капацитета си и вече  ще  се предлага за 50 потребители, като нововключените ще получават храна до  последния ден преди отмяна  на  извънредното положение в страната /12.05.2020/.

Програмата включва приготвяне и доставка на безплатен топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани от следните групи: самотни и възрастни хора над 65 години;  лица с трайни увреждания или с трудности при самообслужването; лица с ниски или без доходи,  които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Изпълнител на дейностите е  „Домашен социален патронаж“  към  община Несебър, като приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя  в работните дни от седмицата.

Новите потребители са включени според подадени от кметствата списъци.