ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОБЯВЯВА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

ПЪРВИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ ДОЙДОХА ОТ УЧИЛИЩАТА И СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър стартира ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА в помощ с борбата с COVID-19. Желаещите да направят дарение, могат да преведат средства на следната банкова сметка УниКредит Булбанк, IBAN: BG55UNCR76308400000400, вид плащане 445100, основание: дарение за борба с COVID-19.
Приемат се и дарения под формата на лекарства, хранителни продукти, лични предпазни средства /маски, ръкавици, шлемове, предпазни костюми и др./, дезинфектанти. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на стоки и лекарства от първа необходимост за хора в ситуация на невъзможност да посрещнат нуждите си поради загуба на работа, самотни хора в безизходно положение или за закупуване на лични предпазни средства.

Събраните суми и материални дарения ще бъдат разпределяни от временна комисия, в чийто състав са включени представители на Оперативния щаб и Общински съвет Несебър. Начинът на разходване на дарените средства и стоки ще бъде публично оповестен.
Първи в инициативата се включиха училищата в община Несебър, като предоставените от тях средства са от фонда са Социално-битово и културно обслужване и се даряват по решение на общите събрания на колективите на съответните образователни институции. По този начин всички работещи в училищата – преподаватели и служители, станаха съпричастни към обединените усилия на местната общност за недопускане разпространението на заразата. Събраната сума е в размер на 7532 лв. Община Несебър благодари на всички директори, учители и служители в училищата за благородния жест, чрез който изразяват своята отговорна гражданска позиция и активно се включват в борбата на цялото ни общество с COVID19.

С дарителски жест се включи и Синдикалната организация на КНСБ при Община Несебър, която закупи 20 броя защитни облекла за многократна употреба и 200 броя защитни шлемове. Те са предоставени на Оперативния щаб и ще бъдат разпределени между доброволците и служителите на социалния патронаж за тяхната безопасност при доставка на топла храна, лекарства и стоки на крайно нуждаещите се. Защитни шлемове ще бъдат раздадени и на полицейските служителите, Общинското звено за самоохрана и Спешна медицинска помощ.