СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед № РД-01-236/24.04.2020г. Министерството на здравеопазването  удължи срока, с който  налага   задължителното носене на маски на открити и закрити публични места. Определеният със заповедта нов краен срок  е 13.05. 2020г.