ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ВЕЧЕ СА 28 968

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019г. жителите  на община Несебър са 28 968.

Прирастът на населението й през последните години е забележителен и впечатляващ. Най-после след 60 години като самостоятелна община, Несебър води пред общини като Айтос – 27 632 жители, Руен – 27 593 жители, Поморие – 27 263 жители, Карнобат – 23 066 жители.

От живеещите в община Несебър 14 157 са мъже и 14 811 жени.

В градовете Несебър, Свети Влас и Обзор те са общо 20 120, от тях мъжете са 9 751, а жените – 10 369.

В селата жителите са 8 848, като мъжете са 4 408, а жените – 4 442.

Новородените в общината през 2019 са 269, от които момчета – 132, момичата – 137.

В резултат от механичното движение новозаселените са 2098 /мъже – 999, жени – 1099/, а изселените са 973 /мъже – 460, жени – 513/.

Естественият прираст е 1125 души / мъже – 539, жени – 586/.

За първи път Община Несебър се обособява и започва да функционира като самостоятелна административна единица в рамките на България на 10 април 1959г. За демографското състояние на населените места в тогавашната Поморийска околия може да се съди по данни от преброяването към 01.12.1956г.

Към тази дата жителите на Несебър са 2 333, на второ място по население е Кошарица – 1609, следват: Оризаре – 1198, Гюльовца – 1085, Равда – 787, Тънково – 783,  Влас – 656, Морско – 370 и Плазовец – 231

Общата численост на тези населени места възлиза на 9 052 жители. Те се числят към околия Поморие, чиито общ брой на населението е 34 603 души.

В развитието на една община има факти и събития, които не трябва да се забравят, а да се отбелязват периодично. В годините може и трябва да се припомня за всички, които повече от 6 десетилетия работят за развитието на Несебър като една от най-привлекателните и проспериращи български общини.