ПРОЛЕТНА ЕКО КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Въпреки обявеното извънредно положение в страната и необходимостта от обезпечаване на всички дейности, свързани с борбата срещу вируса, Община Несебър осигурява нормалното функциониране на общинските звена, като изпълнява започнатите проекти, които са обвързани със срокове.
На 27 май 2020 г. Община Несебър организира ежегодната си кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.
За улеснение на гражданите ИУЕЕО и НУБА ще се приема от 18.05.2020 г. до 27.05.2020 г. в отдел „Екология” на Община Несебър, както и в подразделенията му в Обзор и Свети Влас.
Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща компания“ АД гр. Варна.
На 27.05 2020г. инициативата стартира от 10.00 часа и ще продължи до 15.00 часа с отворени пунктове в:
гр.Несебър – нова част, жк „Младост“ 62Г – „Екология“;
кк „Слънчев бряг“ – Автогара, ОП „БКСО“;
пред Кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда,
с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.

Телефони за връзка:
05544 25 32, 0554 223 90, 0554 223 18,
отдел „Екология”, Община Несебър