СЪОБЩЕНИЕ

Министерството на здравеопазването издаде Заповед №  РД- 01-247/01.05.2020г. , с която отмени нареждането за постоянно носене на предпазни маски на открити обществени пространства при определени условия. Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в приложения документ.