СЪОБЩЕНИЕ

Министерството на здравеопазването издаде Заповед № РД -01-248/01.05.2020г., с която допуска посещенията  в национални паркове, природни паркове , планини и други обособени места с паркова среда извън населените места. Със  съдържанието на заповедта можете да се запознаете в приложения документ.