РАЗХЛАБВАНЕ В МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРОНАВИРУСА ВЪВЕДЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Нова промяна в мерките срещу коронавируса въведе Министерството на здравеопазването

Със заповеди на министъра се отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места. Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

Пада забраната за посещения на гражданите във всички планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт.

Със заповед на Министерството на здравеопазването се допускат посещения на търговски площи на открито/ градини, тераси и др./ на ресторанти, кафе сладкарници и др./ при спазване на разстояние между масите от 2, 5 метра, като на масите се допускат до 4 човека или 1 семейство.

Обслужващият персонал задължително трябва да носи предпазни маски, а масите и столовете трябва да се дезинфекцират след всеки клиент.Във всяко заведение на видно и достъпно място трябва да са поставени диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите.

Другите изисквания към заведенията за хранене ще бъдат определени  в срок до 05.05.2020г. от директора на БАБХ в съгласовка с министъра на здравеопазването. При нарушаване на определените мерки ще се пристъпва към преустановяване на дейността на обектите.

Отварянето на откритите пространства на заведенията ще бъде позволено веднага щом се създадат нужните условия за това на 06.05.2020г.

Със същата заповед на министъра се възобновява дейността на учебните школи за подготовка на шофьори, учебни центрове за подготовка на морски лица, гражданско въздухоплаване и железопътен транспорт. Организаторите им са длъжни да осигурят мерките за спазване на социална дистанция и на всички противоепидемични мерки/ носене на защитна маска, дезинфекция на ползваните съоръжения и др/.

Разрешава се упражняването на индивидуални спортове на открито/ тенис, лека атлетика, колоездене и др./ при спазване на установената дистанция.

Допуска се и ползване на самостоятелни плувни басейни и комплекси, без да се разрешава функционирането на търговските обекти към тях.За целта трябва да се провежда задължителен филтър на входа чрез измерване на телесната температура на посетителите и се осигурят условия за спазване на дистанция.

Водата в басейните трябва да бъде обработена по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор 0.4-0.5 мл/л.

Всички съоръжения, включително тоалетни, съдове за отпадъци,общи части, трябва да се дезинфекцират на всеки час, а за посетителите трябва да има осигурени диспенсери с дезинфектанти, течен сапун и еднократни кърпи.

Персоналът трябва да използва предпазни средства и да не допуска струпване на хора в общите помещения.

Изисква се и разстоянието между шезлонг и два чадъра да е най-малко 4 метра, а използваните съоръжения подлежат на дезинфекция след всеки посетител.

Водните атракциони, включително и такива за деца, няма да работят.