Агенция за социално подпомагане

ДСП Поморие уведомява гражданите:

 

За еднократна помощ от 375 лв. може да кандидатствате ако:

 

– Сте родител, отглеждащ сам дете или двамата родители сте останали без работа и без доходи заради пандемията от COVID-19 и нямате право на обезщетение за безработица.

– Ви се налага да ползвате отпуск, за да гледате детето си /до 14год./.

– Вече сте използвали полагащите се дни платен отпуск за съответния месец и поне от 20 дни се налага да сте в неплатен.

– Преди ползването на неплатен отпуск сте имали доход до 610 лв. на член от семейството.

– Нямате странични доходи от наем, рента, аренда или втори трудов договор.

– Не сте получавали друга еднократна помощ през 2020г.

– Имате платени осигуровки за последните 6 месеца, освен ако не сте останали без работа и без никакви доходи заради кризата.

– Работните Ви места не са запазени по схемата 60/40.

– Детето/децата Ви са посещавали ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020г.