СЪОБЩЕНИЕ

От 00:00 часа на 6 май преустановяват дейността си контролно-пропускателните пунктове, организирани от Министерството на
вътрешните работи, на входно-изходните пътища на областните центрове.
Това нарежда министърът на здравеопазването със своя заповед № РД-01-251/ 05.05.2020г.