СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N 490/ 21.05.2020г. на кмета на община Несебър Николай Димитров, относно практикуването на спортни занимания.