СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N 514/28.05.2020г. на кмета на община Несебър Николай Димитров, издадена въз основа на Заповед на Министерството на здравеопазването, с която се налага допълнително разпускане на противоепидемичните мерки. Със заповедта можете да се запознаете в приложения документ.