СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ В СТАРИЯ НЕСЕБЪР ОТНОВО СА НА ОБИЧАЙНИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН МЕСТА

Във връзка с началото на туристическия сезон, съдовете за битови отпадъци, разположени на територията на Стария Несебър, са изместени на обичайните за лятото места – на ул.“ Крайбрежна“ и Южната алея.
За улеснение на гражданите и гостите и поддържането на по-висока хигиена, общината е поставила допълнителни улични кошчета. Сметоизвозването в Стария град отново ще се извършва с електрически камиончета, които ще работят на две смени – от 7 до 22 .00 часа всеки ден.