СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N 554/08.06.2020г. на Кмета на Община Несебър, касаеща практикуването на колективни и индивидуални спортове на открито и закрито, и условията на провеждане на  тренировки и състезания.Със заповедта можете да се запознаете в приложения документ.