В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА В ПОМОЩ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

От началото на месец юни стартират дейностите по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Програмата е със срок на действие до края на годината /31.12.2020 г./ и ще се реализира от община Несебър в качеството й на работодател. Програмата дава възможност за предоставяне на персонална грижа в домашна среда за потребителите на услугата – възрастни хора в затруднение или невъзможност за самообслужване, както и за осигуряване на 7 месечна заетост на безработни лица. Те ще бъдат назначени като домашни помощници и ще извършват следните дейности:

–   Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;

– Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства;

– Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при събличане/обличане, къпане, поставяне в инвалидна количка, други грижи, необходими за личната хигиена на лицето;

–  Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето;

– Други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на потребителя.