СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание протокола от пролетната сесия на комисията по стипендиите.

Уведомяваме заинтересованите, че стипендиите ще започнат да бъдат изплащани след 22.06.2020г.