ГРАФИТИТЕ В НЕСЕБЪРСКИТЕ ЦЪРКВИ

Върху стенописите и по фасадите на четири средновековни църкви в Несебър – „Св. Йоан Алитургетос”, „Св. Стефан”, „Св. Спас” и „Св. Тодор”, през различни исторически периоди, са врязани няколкостотин графита. Те попадат в хронологическите граници XIV в. и първата половина на XIX в., но основната група са XVII в. – първата половина на XIX в. Повечето от тях са изображения на кораби и представляват важен извор на информация за корабоплаването, корабостроенето, презморските контакти, поминъка и светогледа на нашите предци.

От 2018 г. изследователски екип от Музей „Старинен Несебър” и Центъра за подводна археология – Созопол, ръководен от Здравка Георгиева, с финансиране от Министерство на културата и подкрепа на фондация „Балканско наследство“, предприе редовни проучвания.

Един от съвременните методи за документиране на графитите от несебърските църкви е рефлексно-преобразувателна фотография (RTI). За този метод е характерно, че използва серия от поне 60 стандартни кадри на даден обект, заснет с помощта на стационарна камера и насочен светлинен поток от различен ъгъл и еднакво разстояние.

Целта е заснемането на тези интересни паметници със съвременни техники за археологическо изследване и документиране, и в крайна сметка създаване на дигитален архив на графитите. Така тези паметници, които с течение на времето постепенно се разрушават и изчезват ще бъдат дигитализирани и ще бъдат публикувани по съвременен и общодостъпен начин.

 

Изображение на кораб в църква „Св. Стефан”, южна стена, горен регистър, част от по-стара пристройка, водеща към някогашната галерия. Изображението е детайлно и изглежда е начертано от човек, който добре е познавал конструкциите на корабите по това време. Изображението е на едномачтов кораб, твърде вероятно тип „чектирме“. За тях е характерно, че са със средиземноморски произход, предимно строени за плаване в района на Мраморно море и на север от Босфора. Плавали са каботажно в Черно море в началото – средата на XIX век. Те са двуостри кораби с плавно издигаща се кърма с ясно изразен фалшборд, широка средна част и заоблен нос. На самото изображение се виждат ясно елементи от рангоута и такелажа, бушприта, допълнителна кърмова надстройка (ют), кормилно управление. Към носа е привързана малка гребна лодка, което навежда на мисълта, че корабът е пуснал котва за товаро-разтоварни работи.

 

Графитни изборажения на кораби върху вътрешната южна стена на наоса в църква „Св. Спас”. От тази сцена интерес представляват корабите със спуснати платна. По-горното изображение представлява двумачтов бриг от средата на XIX век с подвижно стъкмяване, откливери, брамсели и бизан. Забелязва се транцева кърма, към която е привързана лодка. Долното изображение е на четиримачтов клипер с пълно стъкмяване, на бизан мачтата се вижда и гафелно ветрило. Клиперите се развиват през XIX век, като търговски кораби, развиващи висока скорост. Те имат западноевропейски произход. Техен прототип са балтиморските клипери – малки пощенски кораби. На изображението под бушприта са има три котви, едната от които е спусната.