НА 30 ЮНИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ С 5% НАМАЛЕНИЕ

На 30.06. 2020г. изтича срокът, в който данъкоплатците могат да заплатят цялата сума за данък върху недвижимите имоти и превозните средства с 5% отстъпка.
От отдел „Местни данъци и такси“ напомнят на всички собственици и ползватели на недвижими имоти и собственици на превозни средства, че за тези, които не се възползват от преференциалните условия крайният срок за първата вноска по дължимите данъци изтича на 30.06.2020г. След тази дата започва начисляване на наказателна лихва до момента на окончателно изчистване на задълженията.
Дължимите суми може да бъдат заплатени по следните начини:
-на касите в Центъра за административно обслужване към Община Несебър в брой или чрез ПОС устройство без начисляване на допълнителна такса за превод, както и в кметствата по населените места;
-чрез официалния сайт на Община Несебър в приложението е-услуги;
-в касите на Изипей в цялата страна;
-през интернет системата И-пей. И-пей има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чуждестранни граждани.
Плащанията могат да се извършат и по банков път по сметка:
УниКредит Булбанк:
IBAN: BG55UNCR76308400000400
с кодове:
Данък върху недвижимите имоти – 4421 00
Данък върху превозните средства – 4423 00
Такси за битови отпадъци              – 4424 00
Допълнителна информация можете да получите в офисите на отдел „Местни данъци и такси“, находящи се на адрес ул. Еделвайс 10 или на телефони 0554 42610; 0554 42973; 0554 45891.