СРЕЩА НА РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ В СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР

Екипът от учители на 1 клас кани на първа среща родителите на децата, които за първи път ще прекрачат прага на СУ “Любен Каравелов“ – Несебър през учебната 2020/2021 година. Срещата ще се проведе на 09.07.2020  година ( четвъртък ) във времето между 10 и 15 часа.

Класните ръководители ще презентират иновациите в обучението на първокласниците, както и заложените в учебната програма клубове по интереси: „Математика в загадки и игри“, „Магията на книгата“, „Природа“ и „Руски език“. Предвидена е и дискусия, в която всеки родител може да зададе вълнуващите го въпроси, свързани с обучението на първокласниците.

За учебната 2020/2021 година в първи клас ще бъдат сформирани 5 паралелки. За тях са осигурени просторни, модерно оборудвани класни стаи с шкафчета за всяко дете, компютърни кабинети, открити спортни площадки, закрит физкултурен салон и плувен басейн, библиотека, медицински кабинет, охрана и пропускателен режим.

Обучението ще се осъществява едносменно, с възможност за целодневна организация, с предвиден обяд и безплатна подкрепителна закуска.