СЪОБЩЕНИЕ

Информираме всички наши съграждани, притежаващи средства за подслон в Несебър – стар град, че Общината осигурява пропуск на всеки турист, който се настанява или напуска града. За целта собствениците на обекти или туристите могат да се обръщат за съдействие към служителите на Северен голям паркинг. Пропускът ще важи  ограничено време и след като се настани, всеки гост трябва да изведе автомобила си от  вътрешността на Стария Несебър.