ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЗИНСЕКЦИОННИТЕ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър информира, че от 14.07.2020 г. до 20.07.2020 г. са извършени обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места на територията на общината.

До края на м. юли ще бъдат обработени следните обекти:
– Биотопи срещу ларви на комари в района на гр. Несебър и гр. Обзор;

– Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на останалите населени места на територията на общината;

– Дезинсекционни обработки на зелените площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в населените места на територията на общината;

– Дератизация на гробищните паркове в населените места;

– Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове на детските градини и детски млечни кухни на територията на община Несебър.

Предстоящите обработки ще бъдат съобразени с метеорологичните условия и е възможно забавяне на същите с няколко дни.